design free website

PALJAS SEASWIM
STRAND ZEEBRUGGE
21 JULI 2018
je kan hier inschrijven, 


ZWEMMEN 2018 : WAAR

 • DAMSE VAART - op maandagavond en donderdagavond van 18u30 tot 20u30. Startplaats ter hoogte van de Gemeneweidestraat. Kleedkamers voorzien in de VZW Amateursport, Gemeneweidestraat 50 8000 BRUGGE. Er wordt steeds gezwommen met een Safeswimmer (gratis ter beschikking voor leden LRZ). Volg steeds de instructies van de redder op. Bekijk op kaart
 • DOMEIN AAN DE PLAS - op dinsdagavond van 18u tot 21 en op zaterdagmorgen van 9u tot 12u. Kleedkamers voorzien aan de Plas, Blankenbergse Dijk 75 8000 BRUGGE. Ook hier wordt steeds gezwommen met een Safeswimmer (gratis ter beschikking voor leden LRZ). Bekijk op kaart

LID WORDEN 2018

 • ZWEMMEND LID - Zwemmend lid worden kan door het inschrijvingsformulier in te vullen, te verzenden én door het lidgeld (25€) voor 2018 tijdig over te schrijven op de LRZ-rekening met nummer BE63 0017 3015 1008. Gelieve bij de overschrijven uw naam te vermelden.
 • ZWEMMEND SPONSOR - Zwemmend sponsor worden kan door het inschrijvingsformulier in te vullen, te verzenden én door het lidgeld (75€) voor 2018 tijdig over te schrijven op de LRZ-rekening met nummer BE63 0017 3015 1008. Gelieve bij de overschrijven uw naam te vermelden. Sponsors worden vermeld in alle communicatie, website, mails etc.

SWIM 2 TRIATLON

 • WANNEER - Half mei starten wij met een 10-delige trainingsreeks "Swim 2 Triatlon" onder leiding van Thomas Lenoir. 
 • VOOR WIE - Deze trainingssessies zijn ideaal voor beginnende en gevorderde triatleten en mensen die zich voor de eerste maal inschreven voor de kwarttriatlon van Brugge.
 • WAT - Er word aandacht besteed aan de zwemtechniek, zwemmen in groep, startfase triatlon, 1OOOm vlot zwemmen, overgang zwemmen/fietsen en nog veel meer.
 • PRIJS - Deelname kost 25€ en omvat naast de verzekering ook het lidgeld voor de Langerei Zwemmers 2018. 
 • INSCHRIJVEN - stuur een mail naar Bruno

PALJAS SEASWIM 2018

Op 21 juli 2018, organiseren de Langerei Zwemmers voor de tweede maal het zeezwemmen in Zeebrugge. Deelnamekost 5 euro. Dankzij PALJAS gratis voor leden maar graag tijdig inschrijven via dit formulier.

BESTUUR 2018

 • VOORZITTER - Koen De Vaere 
 • ONDERVOORZITTER - Kris Gevaert 
 • SECRETARIS - Bruno Chinitor 
 • PENNINGMEESTER - Alex De Visscher
 • SWIM 2 TRIATLON - Thomas Lenoir
 • MATERIAALMEESTER - Thomas Wets

SPONSORS

Mobirise

Asteria Expeditions is als touroperator gespecialiseerd in het aanbieden van unieke & bijzondere bestemmingen, van pure expeditie tot luxereis, op individuele basis of in groep. Wij hebben reeds vele jaren ervaring in de reiswereld en bieden kwaliteitsprogramma's aan voor de meerwaardereiziger.

Mobirise

BRUGGE

Met de steun van de stad Brugge

Mobirise

SPORTDIENST BRUGGE

Met de steun van de Sportdienst Brugge

Mobirise

CAFE VLISSINGHE

Brugge's oudste herberg

Mobirise

BARA BROST

Algemene  Aanneming

Mobirise

HOKUS POKUS BVBAMobirise

BERGH 

Active Sportsware

Mobirise

WEBA

Meubelen

Mobirise

VERTOMMEN

sanitair, verwarming, zink, installatie en zonne-energie

Mobirise

MASSAGE & COACHING

Move to Freedom
Mind and Body

Mobirise

SWIMCARE

Life is really simple, but we insist on making it complicated


CONTACT

 • VZW LANGEREI ZWEMMERS - BLEKERSSTRAAT 2 8000 BRUGGE
 • ONDERNEMINGSNUMMER - 0553.506.843
 • MAIL 

REGLEMENT

Openwaterzwemmen

Veiligheid en Hoffelijkheid

De vreugde van het zwemmen in open lucht is dat je vrij bent om je weinig zorgen te maken over de regels en dergelijke.

Veiligheid blijft echter belangrijk. En een beetje elementaire etiquette wordt gewaardeerd door de andere zwemmers.

1. Maak u goed vertrouwd met het stedelijk reglement, de clubregels en procedures in verband met de veiligheid.

2. De veiligheid van de clubleden primeert steeds. Indien een zwemmer in moeilijkheden is staken alle aanwezige zwemmers direct hun training om hulp te bieden. Aarzel zeker niet om onmiddellijk de 112 te laten bellen indien je zelf niet kunt helpen. De 112 staat steeds paraat op slechts 900 meter van de steiger Lamme Goedzak!

3. Alleen clubleden kunnen zwemmen in de Damse Vaart en de Sint Pietersplas. Lid worden kan door het inschrijvingsformulier op de site in te vullen en te verzenden én door het lidgeld voor 2017 tijdig over te schrijven op de LRZ-rekening met nummer BE63 0017 3015 1008. Gelieve bij de overschrijven uw naam te vermelden.

4. Nooit zwemmen buiten de afgesproken cluburen:

● Maandagavond van 18u tot 20u30 in de Damse vaart

● Dinsdagavond van 18u tot 20u30 in de Sint Pietersplas

● Donderdagavond van 18u tot 20u30 in de Damse vaart

● Zaterdagmorgen van 9u tot 12u in de Sint Pietersplas

● vanaf september tot 20 u

5. De club voorziet één redder en/of zorgt voor safe-swimmers. Bij afwezigheid van een redder is het gebruik van een safe-swimmer verplicht en wordt gezwommen op eigen risico. De club stelt voor de Sint Pietersplas gratis safeswimmers ter beschikking.

6. Zwemmen in de Damse Vaart is alleen toegestaan wanneer de redder van dienst aanwezig is.

7. Zwemmen enkel toegestaan als de waterkwaliteit voldoet. De waterkwaliteit wordt regelmatig getest door de Stad en de VMM, de resultaten van de bacteriologische test worden aan de toegangstrap geafficheerd, maar zijn slechts enkele dagen na de staalname bekend, LRZ kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgen van plotse wijzigingen van de waterkwaliteit; zwemmers zwemmen op eigen risico.

8. Zwemmen bij watertemperatuur lager dan 15°C is niet toegestaan.

9. In bepaalde weersomstandigheden kan de plantengroei het zwemmen hinderen.

Voor uw veiligheid gelieve rekening te houden met waarschuwingen op het infobord. Bij overdreven plantengroei kunnen de trainingen worden afgelast.

10. Onze zwemuren vallen buiten de normale vaaruren van de Lamme Goedzak.

Wanneer de Lamme Goedzak niet aan de steiger te Brugge ligt kan de training niet worden gestart. In uitzonderlijke omstandigheden vaart de Lamme Goedzak tijdens onze normale zwemuren, training wordt dan uitgesteld of afgelast. In geen geval kan gezwommen worden indien de Lamme Goedzak vaart. De schipper kan de zwemmers niet zien!!!

11. Solo zwemmen is niet toegestaan. Ten minste één andere clublid moet aanwezig zijn .

12. We zwemmen steeds aan bakboordzijde (vertrekken kant kleedkamer Noorweegse Kaai, terug kant Damse Vaart Zuid) voor de Damse vaart. Voor de Sint Pietersplas wordt loodrecht op het startvlot gezwommen richting grote boei en in een rechte lijn terug.

13. Gebruik de toegangstrap aan de Gemene Weide weg, duiken of springen is verboden.

14. Laat de redder weten dat je zal zwemmen, zij weten graag hoeveel zwemmers er in het water zijn.

15. Het dragen van de officiële badmuts van de club is verplicht.

16. Het dragen van een thermisch pak (wetsuit) en badmuts is om veiligheidsredenen altijd verplicht, leden die toch zonder thermisch pak willen zwemmen kunnen dat op eigen risico.

17. Als je zwemt in een groep probeer met maximum twee naast elkaar te zwemmen, vooral tijdens drukke tijden

18. Kijk regelmatig omhoog en naar voren, om andere zwemmers te herkennen en dienovereenkomstig je zwemtraject aan te passen.

19. Blijf in het zwemdomein tussen de Gemene Weide weg en de steiger Lamme Goedzak.

20. Aan de oevers is de waterdiepte nergens meer dan 1m50. Pas op als je wil staan om te rusten. Er kunnen scherpe voorwerpen in het slib liggen.

21. Voor de Damse vaart gebeurt omkleden steeds in de kleedkamers van vzw Amateursporten. Geen naakt op straat.

22. Ga niet zwemmen als dit medisch niet verantwoord is; als u zich onwel voelt en niet te ver zwemmen als het water te koud is en als je nog niet bent geacclimatiseerd. In het begin en op het einde van het zwemseizoen organiseren we groepszwemsessies dan wordt enkel in groep een bepaalde afstand gezwommen, het vertrekuur wordt vooraf bekendgemaakt.

23. De leden worden gevraagd om kleedkamers, water en straat schoon te houden, luide gesprekken te vermijden en de rust van de natuur en de buurtbewoners te respecteren.

24. Parkeren kan aan de sportlokalen/kleedkamers in de Gemeneweidestraat. Parkeren langs het kanaal (Noorweegse Kaai of Damse Vaart -Zuid) is niet toegelaten.

25. Geen zwemmen onder invloed van alcohol of drugs.

26. Het is verboden te zwemmen met zwemvliezen die langer dan 2m50 zijn ;)

27. Bij overtreding van dit reglement kan noch de club noch de redder van dienst aansprakelijk gesteld worden.

28. De VZW Langerei Zwemmers waakt erover dat alle activiteiten veilig kunnen verlopen, zowel in als naast het water. De VZW is via de Vlaamse Zwemfederatie verzekerd bij Arena. Bovenop de dekking die deze verzekering biedt, kunnen de VZW of haar bestuurders of aangestelden (zoals redders) nooit aansprakelijk gesteld worden in geval van schade of in geval van ongevallen, zelfs niet in geval van zware fouten inzake elementaire voorzorgsmaatregelen. Voor alle inlichtingen omtrent de verzekeringspolis kun je terecht bij de Vlaamse Zwemfederatie (www.zwemfed.be).

FOLLOW US!